Foreningsrum
Del

Cookies

Vi bruger cookies til statistik og nogle indstillinger på hjemmesiden.

Du kan læse mere om vores cookies her.

Ved at trykke "Ok,forstået!" giver du accept til vores brug af cookies.

Ok, forstået!

Uddannelse

Aktuelle kurser

Kursus

Seminar Børnehåndbold Symposium
06. okt 2017

    

DHF udbyder - i samarbejde med distriktsforbund, region og kredse - træneruddannelse på mange forskellige niveauer.

   

Børnetræneruddannelsen - udbydes af distriktsforbund, region og kredse

Træneruddannelsen - udbydes af distriktsforbund, region og kredse

Foreningslederkursus - udbydes af distriktsforbund, region og kredse

Kommunikationskursus - udbydes af distriktsforbund, region og kredse

   
Find mere info i dit lokalområde, via Danmarkskortet ved siden af menuen øverst på sitet, eller i kursussøgningen her til højre.

Elitetræneruddannelsen

Elitetræneruddannelsen har som mål at uddanne trænere til divisions- og liganiveau. 
Man opnår adgang til Elitetræneruddannelsen gennem DHF’s Træneruddannelse eller på baggrund af spiller- og trænererfaring.


Uddannelsen består af følgende kurser: 

   

Divisionstrænerkursus

    
5 moduler á 30 lektioner 
• Angrebstræning 
• Forsvarstræning 
• Fysisk træning 
• Pædagogik, Planlægning og Målvogtertræning 
• Team Management og Psykologi

   

Testkursus

      
Alle kursister, der har gennemført DHF's Divisionstrænerkursus inviteres til Testkursus, som består af en første del, hvor kursisten skal demonstrere sin viden inden for fysisk træning; en visitation, hvor en instruktør besøger træneren og overværer dennes træning med eget hold og et kursusmodul (ca. 35 lektioner), som indeholder undervisning og vejledning af trænerpraksis. 
Optagelsen på Testkurset sker på baggrund af en begrundet ansøgning. 
Kursister, som består den fysiske del og indstilles til videre deltagelse på Diplomtrænerkurset kan efterfølgende søge om optagelse på dette. 

   

Diplomtrænerkursus

    
Diplomtrænerkurset omfatter min. 65 lektioner (6 dage) og er det afsluttende kursus på Elitetræneruddannelsen. 
De centrale temaer på kurset er teamledelse og mandskabsbehandling samt spillets tekniske og taktiske aspekter. 
Optagelsen på Diplomtrænerkurset sker på baggrund af en begrundet ansøgning. Ved afslutningen af kurset modtager kursisten en bedømmelse.

Læs mere om Elitetræneruddannelsen i folderen herunder, og ansøg om optagelse:
Ansøgningsformular

   
Kontakt Katrine Thoe Nielsen, ved spørgsmål om uddannelsen.

 

Udviklingskonsulent
Katrine Thoe Nielsen 43262415 26847173

 

Trænererfaring
Du kan optages direkte på DHF Elitetræneruddannelse, hvis du har været træner for et seniordivisionshold eller et U-18/U-16 liga- eller 1. divisionshold i minimum to sæsoner. 

Din trænererfaring skal være aktuel. Trænererfaring, som ligger fem eller flere år tilbage, kan ikke tælles med.

   
Spillererfaring
Du kan optages direkte på DHF Elitetræneruddannelse, hvis du har været spiller på liga og/eller 1. divisionsniveau i minimum fem sæsoner.

Spillererfaring fra tilsvarende niveauer i udlandet kan også medregnes.

Din spillererfaring skal være aktuel. Hvis din spillererfaring på de nævnte niveauer ligger fem eller flere år tilbage, kan du ikke optages.

EHF Master Coach

Master Coach uddannelsen skal fremme elitetræneres personlige udvikling og kvalificere dem til at opfylde kravene for håndboldtrænere inden for EHF kategori 4, som beskrevet i Rinck konventionen.

Uddannelsen 2017 - 2018

Master Coach uddannelsen 2017 - 2018 er planlagt og i gang, men du kan læse mere om uddannelsen i nedenstående invitation, og holde dig opdateret her, og på vores Facebookside, om kommende forløb.

Læs mere

 

Uddannelsens målgruppe

Uddannelsen henvender sig til erfarne elitetrænere - dvs. med mindst 8 års trænererfaring og/eller min. 10 års erfaring med elitehåndbold. Træneren skal have bestået DHF's Elitetræneruddannelse og have relevant erfaring fra elitehåndboldmiljøer inden for de seneste fem sæsoner. Træneren skal ved uddannelsens start være fyldt 28 år.

   

EHF certifikat

Deltagere, der består Master Coach-uddannelsen, får udstedt et EHF Master Coach certifikat, som bevis på at vedkommende har gennemgået den højeste europæiske træneruddannelse.

   

Følgende emner indgår i uddannelsen:

Håndboldspillets tekniske og taktiske aspekter
Trænerfilosofi - træneren som person, leder og formidler
Fysisk træning og idrætsmedicin 
Planlægning, træning, læring
Idrætspsykologi

Kontakt Ulrik Jørgensen for spørgsmål om uddannelsen.

Uddannelsesansvarlig
Ulrik Jørgensen 43262414 23302999

DHF har uddannet 68 EHF Master Coaches, senest:

Heine Ernst Jensen
Henrik Gerster
Jesper Holm
Karen Brødsgaard
Mads Brandt
Mikael Franzén
Nicolei Krickau
Ole Bitsch
Peter Bredsdorff-Larsen
Rasmus Rygaard Poulsen
Robert Gertsen
Torben van Gogh

Se hele listen

Talenttræneruddannelsen

Danmark skal have verdens bedste talenttrænere!

Formålet med Talenttræneruddannelsen (i det følgende TTU) er derfor at uddanne og udvikle trænere, som besidder de kompetencer der kræves, for at varetage rollen som træner for de 13-18 årige talenter.

Efter to forløb i 2013-2014 og 2015-2016 er TTU blevet en fast del af DHF's uddannelsesudbud. Forløbet 2017-2018 er planlagt og i gang, men du kan læse mere om uddannelsen i nedenstående invitation, og holde dig opdateret her, og på vores Facebookside, om kommende forløb.

Invitation

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til udviklingsmindede og engagerede trænere, for hvem 'håndbold er en livsstil'.
Deltagerne forventes at have et ønske og en ambition om at beskæftige sig med talentudvikling nu og i fremtiden.

Uddannelsesbevis og merit

Efter at have gennemført TTU vil de deltagere, som har bestået eksamen, modtage et diplom.
Deltagere, der ikke består eksamen, men som gennemgår uddannelsen, vil efterfølgende få udstedet et bevis på deltagelsen i uddannelsen.

Talenttræneruddannelsen giver merit til 'DHF's Elitetræneruddannelse'.
Hvis man senere ønsker at fortsætte sin træneruddannelse på Elitetræneruddannelsen, vil deltagere, som består TTU blive godskrevet to moduler på DHF's divisionstrænerkursus.

Uddannelsens elementer

TTU strækker sig over et forløb på ca. 1 år, og indeholder både weekendseminarer, undervisningsmoduler, supervisioner og eksamen.

Indholdet på uddannelsen består af trænerrollen og ledelse, håndbold, planlægning, fysisk træning, læring og pædagogik og idrætspsykologi og mental træning.

Kontakt Katrine Thoe Nielsen for spørgsmål om uddannelsen.

Udviklingskonsulent
Katrine Thoe Nielsen 43262415 26847173

Optagelseskriterier

For at kunne søge om optagelse på TTU skal ansøgeren:

  • være fyldt 19 år ved uddannelsens start
  • have deltaget på moduler på DHF's Træneruddannelse
  • have relevant trænererfaring med ungdomsspillere
  • have min. 3 års trænererfaring ved uddannelsens start

   

Alle ansøgere, som har gennemgået DHF's Træneruddannelse, eller som er optaget på DHF's Elitetræneruddannelsen, vil kunne optages på TTU.

Håndboldens Lederakademi

20 håndbold ildsjæle er i gang med DHF's deltagerroste lederakademi 2017, hvor de får mulighed for at tilegne sig ny viden, få fornyet energi og blive en del af et fantastisk netværk blandt ligesindede. Du kan læse mere om uddannelsen i nedenstående invitation, og holde dig opdateret her, og på vores Facebookside, om kommende forløb.

Invitation

   

Det faglige indhold

Indholdet er med stor fokus på anvendelighed i praksis, altså lægges der stor vægt på teorilektioner med korte og præcise oplæg, efterfulgt af en masse cases, hvor du får de pågældende temaer helt ind under huden.

   

Projektopgave

I mellem de to moduler, skal du retur til forening/udvalg/distriktsforbund og gennemføre en projektopgave, som du selv definerer, med udgangspunkt i de temaer, vi arbejder med på uddannelsen. Det kan fx. være at få lavet en strategi for det kommende arbejde, eller udvikle måden I holder møder på og/eller kommunikerer på både internt og eksternt. Opgaven kan laves individuelt eller parvist.

På modul 2 fremlægges alle projektopgaver i kort form, hvorefter der starter en 24 timers praktisk foreningscase, hvor alle de tilegnede kompetencer fra modul 1 kommer i spil. Modul 2 afsluttes med gallafest og overrækkelse af diplomer.

   

Hvad lærer man?

Tjek udtalelserne fra tidligere kursister i HLA 2017 invitationen. Disse giver et godt billede af output af at deltage i HLA. Generelt tager folk rigtig meget med hjem, - både af personlig udvikling og faglighed ift. at arbejde i håndboldens verden, hvad enten man er ansat eller frivillig. Alt sammen i en konkret kontekst, så den nye viden er nem at omsætte i praksis.

Udviklingssekretær
Katrine Thorup Nielsen 43262433

Målgruppe

Håndboldens Lederakademi henvender sig til:

  • Ledere i de danske håndboldforeninger
  • Udvalgs- og bestyrelsesmedlemmer i DHF, distriktsforbund, kredse og region
  • Ansatte i håndboldens verden

   

Det anbefales at være min. to fra samme sted, så man kan støtte hinanden i den videre proces efter endt uddannelse.

Vælg forbund

Luk