Håndboldskoler
Del

Cookies

Vi bruger cookies til statistik og nogle indstillinger på hjemmesiden.

Du kan læse mere om vores cookies her.

Ved at trykke "Ok,forstået!" giver du accept til vores brug af cookies.

Ok, forstået!

Arrangørmanual

DHF ønsker, at håndboldskolerne skaber de bedste rammer for, at trænere og ledere kan videregive deres entusiasme til børnene. Foreningen skal kun koncentrere sig om det vigtigste – selve arrangementet – og ikke bruge ressourcer på det administrative. Det hjælper vi derfor med. 

   

Mange års erfaring viser, at ejerskabet skal udspringe af foreningens ønske og lyst til at arrangere et tiltag som håndboldskole. Klubben har derfor stor medindflydelse på selve indholdet og udformningen af håndboldskolen.

   

Ved at vælge denne tilgang til DHF Håndboldskole har foreningens trænere og ledere ofte en baggrund i håndboldsportens børnerækker. Det sikrer, at deres engagement og smittende entusiasme for børnehåndbold, giver den gode håndboldoplevelse, som er DHF Håndboldskoles varemærke.

Håndboldskolekonsulent
Claus Rosenbom-Jessen 43262429

Minihåndboldskole (i det følgende MHBS), Håndboldskole (i det følgende HBS) og Camp tager som alt andet i Dansk Håndbold Forbund udgangspunkt i vores værdier.

Begejstring

Vi udstråler glæde og energi i vores samvær med både konkurrenter og kolleger. Vi er ambitiøse, sætter fremtidige mål og ved at 'sejre' skaber vi begejstring.

Udvikling

Vi viser viljen og har modet til at gå nye veje for derigennem at kunne profilere håndbolden. Vi giver og skaber plads til dialog og nye ideer, som kan udvikle håndbolden.

Fællesskab

Vi tager et fælles ansvar for at håndbolden får succes. Vi respekterer forskelligheden og anerkender betydningen af at skabe oplevelser som et team.

Troværdighed

Vi tager ansvar for at kommunikation og dialog er baseret på gensidig tillid og troværdighed. Vi åbner et hvert samarbejde med forventningen om troværdighed fra alle parter. 

 

Klik på overskriften i denne 'indholdsfortegnelse' og kom hurtigere til emnet :-)

Fordele

Overvejelser før arrangørtilmelding

Arrangørtilmelding

Økonomi

Arrangements- og træneransvarlige

Trænere

Deltagertilmelding

PR kampagne

Program og holdinddeling

Klik på overskriften i denne 'indholdsfortegnelse' og kom hurtigere til emnet :-)

Fordele

Overvejelser før arrangørtilmelding

Arrangørtilmelding

Økonomi

Arrangements- og træneransvarlige

Trænere

Deltagertilmelding

PR kampagne

Program og holdinddeling

Procedure for levering af materialer

Procedure for bestilling af diplomer

Procedure for aflysning

Tidsplan / to-do

Fordele

Foreningens fordele ved at arrangere DHF Håndboldskole:

Minihåndboldskole, håndboldskole og/eller camp skaber liv i foreningen og gør foreningen synlig i lokalområdet.

Minihåndboldskole, håndboldskole og/eller camp er et godt tilbud om en sommeraktivitet til foreningens eksisterende såvel som nye børne- og ungdomsmedlemmer.

Minihåndboldskole, håndboldskole og/eller camp kan være det projekt, som ryster foreningens børne- og ungetrænergruppe godt sammen inden sæsonstart.

Minihåndboldskole, håndboldskole og/eller camp giver foreningen mulighed for at sætte træneraspiranter i tidsbegrænset ”mesterlære” sammen med foreningens rutinerede børnetrænere.

Foreningen får inspiration via samarbejdet med Dansk Håndbold Forbund.

Frem for alt - det er NEMT! Dansk Håndbold Forbund sørger for den administrative del, så foreningen

Overvejelser for arrangørtilmelding

Bl.a. bl.a. mangler - er ved at skrive det sammen - K9

Arrangørtilmelding

Tilmeld foreningen som DHF Håndboldskole arrangør

Når foreningen har gjort sig de indledende overvejelser, tilmelder foreningen sig som arrangør af minihåndboldskole, håndboldskole og/eller camp. Før tilmelding skal foreningen:

udpege én overordnet ansvarlig leder.

udpege én træneransvarlig (den overordnede ansvarlige leder og træneransvarlige kan være en og samme person)

booke hallen i god tid (gerne mindst et år i forvejen) – sørg for at få en skriftlig'

Tips

Dansk Håndbold Forbund anbefaler at kontakte kommunen med henblik på:

at søge om fritagelse for betaling af halleje, hvis foreningen betaler det

at foreningens arrangement bliver en del af kommunens sommerferietilbud til kommunens skoleelever (hvis sådan udbydes af kommunen)

at søge evt. økonomisk tilskud eks. pr. deltager med bopæl i kommunen eller anden form for økonomisk tilskud, hvis kommunen tilbyder det. 

 

Økonomi

Bl.a. bl.a. mangler - er ved at skrive det sammen - K9

Arrangements- og træneransvarlige

Dansk Håndbold Forbund anbefaler, at foreningen uddelegerer opgaver i forbindelse med DHF Håndboldskole, til flere personer.

Ved at følge dette råd sikrer foreningen, at viden og erfaring ikke går tabt, hvis en frivillig leder ikke længere ønsker at være med til at arrangere minihåndboldskole, håndboldskole og/eller camp

Som minimum bør foreningen dele opgaverne mellem en arrangementsansvarlig og en træneransvarlig.

Den arrangementsansvarliges opgaver

Overordnet planlægning

Hvilke overvejelser skal foreningen gøre sig? 

Tilmelde foreningen som arrangør 

Økonomi

Kontakt til Dansk Håndbold Forbund, hallen, øvrige leverandører og andre frivillige ledere/hjælpere

Ansvarlig for at gennemføre PR-kampagne

Sikre at foreningen bestiller trænerbeklædning i HåndOffice

Indhente børneattester på trænere/instruktører, som foreningen ikke allerede har børneattester på.

Evt. lokale sponsor-/leverandøraftaler af diverse materialer, mad eller frugtordning. Det er den overordnede leders ansvar, at lokale aftaler ikke er i strid med Dansk Håndbold Forbunds arrangøraftale.

Info til deltagere 14 dage før minihåndboldskole, håndboldskole og/eller camp 

Ansvarlig for pakning og fordeling af deltager- og trænerpakker.

Ansvarlig for bestilling af diplomer

Sikre foreningens og deltagernes evaluering

Den træneransvarliges opgaver

Træffe aftaler med trænere samt registrere trænerne i HåndOffice.

Udarbejde overordnet og/eller detaljeret program for minihåndboldskole, håndboldskole og/eller camp 

Afholde trænermøde før minihåndboldskole, håndboldskole og/eller camp for at sikre, at alle trænere kender deres opgaver

Holdinddeling af deltagerne på mindre hold. Dansk Håndbold Forbund anbefaler at dele deltagerne efter køn og alder

Gennemføre minihåndboldskole, håndboldskole og/eller camp 

Tips

Det er en god idé at holde morgensamling inkl. morgenbrød med trænere, inden børnene kommer i hallen.

Ved udfyldelse af børneattester er det en god idé at markere feltet, hvor det er Danmarks Idræts-Forbund, DIF, som tager sig af en eventuel pædofilisag.

Det er en god idé at pakke deltagerpakkerne dagen før minihåndboldskole, håndboldskole og/eller camp samt nummerere bolde og drikkedunke. 

 

Vælg forbund

Luk